Конституція України: які зміни пропонують українські націоналісти (текст, відео)

Конституція

Варіянт змін до Основного Закону України, який парламентська фракція Всеукраїнського об'єднання "Свобода" подала у 2014 році.

Жирним кольором виділено пропозиції фракції ВО "Свобода"

Курсивом – пропоновані зміни Президента та позиція фракції ВО "Свобода"

Стаття 25.

Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство. Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі. Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами.

Я категорично проти підходу до Конституції з позиції "по поняттях" - Віктор Шишкін

Подвійне громадянство заборонено. Громадянин України, який приховав, що він є громадянином іншої держави, позбавляється українського громадянства.

Стаття 37.

Утворення і діяльність політичних партій та громадських організацій, програмні цілі або дії яких спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення, забороняються. Комуністична та нацистська ідеологія в Україні заборонена. Політичні партії та громадські організації не можуть мати воєнізованих формувань. Заборонено будь-яку антиукраїнську та терористичну діяльність, а також створення антиукраїнських та з проявом тероризму партій, організацій та рухів. Не допускається створення і діяльність організаційних структур політичних партій в органах виконавчої та судової влади і виконавчих органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, а також на державних підприємствах, у навчальних закладах та інших державних установах і організаціях. Заборона діяльності об'єднань громадян здійснюється лише в судовому порядку.

Стаття 39.

Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування. Обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися судом відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку – з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей. Забороняється проводити антиукраїнські збори, мітинги, походи і демонстрації.

Голос історії. Від Руської Правди до Конституції незалежної України

Стаття 53.

Кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов'язковою.

Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання; надання державних стипендій та пільг учням і студентам. Громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі. Держава зобов'язана забезпечити випускникам середніх спеціальних та вищих навчальних закладів перше робоче місце. Громадянам, які належать до національних меншин, відповідно до закону гарантується право на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах або через національні культурні товариства.

Стаття 65.

Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком усіх громадян України.

Громадяни відбувають військову та альтернативну службу відповідно до закону. Дозволено набувати і володіти вогнепальною та холодною зброєю на підставі закону.

[b]День Конституції: як ухвалювали основний закон України

Стаття 66.

Обов'язком усіх громадян є збереження і поліпшення безпечного навколишнього середовища. Держава зобов'язана зберегти наявні заповідні території та парки і сприяти створенню рекреаційних зон.

Розділ IV

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Стаття 76.[/b]

Конституційний склад Верховної Ради України – триста народних депутатів України, які обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на три роки. Вибори народних депутатів України відбуваються за пропорційною системою за відкритими виборчими списками. Народним депутатом України може бути обрано громадянина України, якому на день виборів виповнилося вісімнадцять років, який має право голосу, володіє державною мовою та проживає в Україні протягом останніх десяти років. Не може бути обраним до Верховної Ради України громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку. Повноваження народних депутатів України визначаються Конституцією та законами України. Строк повноважень Верховної Ради України становить три роки.

Стаття 77.

Чергові вибори до Верховної Ради України відбуваються в першу неділю листопада третього року повноважень Верховної Ради України. Позачергові вибори до Верховної Ради України проводяться за результатами всеукраїнського референдуму, якщо у ньому взяли участь понад п'ятдесят відсотків від загальної кількості виборців, а за рішення проголосувала більшість учасників референдуму; рішенням більшості від конституційного складу Верховної Ради України; за рішенням Президента України. Дострокові вибори до Верховної Ради України проводяться не пізніше шістдесяти днів з дня ухвалення рішення про їх проведення, а дату проведення визначає Президент України. Порядок проведення виборів народних депутатів України встановлюється законом.

Стаття 78.

Народні депутати України здійснюють свої повноваження на постійній основі. Народні депутати України не можуть мати іншого представницького мандата, бути на державній службі, обіймати інші оплачувані посади, займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності), входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку. Вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності встановлюються законом. У разі виникнення обставин, що порушують вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, народний депутат України у двадцятиденний строк з дня виникнення таких обставин припиняє таку діяльність або подає особисту заяву про складення повноважень народного депутата України. Народні депутати України не можуть користуватися будь-якими пільгами та привілеями.

Олег Тягнибок - про дочасні вибори, зміни Конституції та фінансування партії (АУДІО)

Стаття 79.

Перед вступом на посаду народні депутати України складають перед Верховною Радою України таку присягу:

"Я (ім'я, прізвище), народний депутат України, присягаю вірно служити Українській нації, боронити її суверенітет і територіальну цілісність Української Держави, спрямовувати свої дії на поліпшення добробуту українців, їх прав і свобод, піклуватися про авторитет України на міжнародній арені".

Стаття 80.

Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп та у випадку поширення закликів до зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, незаконного захоплення державної влади.

Стаття 81.

Повноваження народних депутатів України припиняються одночасно з припиненням повноважень Верховної Ради України.

Повноваження народного депутата України припиняються достроково у разі:

1) складення повноважень за його особистою заявою;

2) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

3) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;

4) припинення його громадянства або його виїзду на постійне проживання за межі України;

5) якщо протягом двадцяти днів з дня виникнення обставин, які призводять до порушення вимог щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, ці обставини ним не усунуто;

6) невходження народного депутата України, обраного від політичної партії (виборчого блоку політичних партій), до складу депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку політичних партій) або виходу народного депутата України із складу такої фракції;

7) якщо протягом двох пленарних тижнів підряд без поважних причин, народний депутат України був відсутнім на пленарних засіданнях Верховної Ради України.

8) відкликання виборцями у встановленому законом порядку.

9) його смерті.

У статті 81 Президент пропонує виключити пункт: 6) невходження народного депутата України, обраного від політичної партії (виборчого блоку політичних партій), до складу депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку політичних партій) або виходу народного депутата України із складу такої фракції – ВО "Свобода" не підтримує цієї пропозиції.

Зміни до Конституції: чи будуть за них голосувати депутати-свободівці - коментар Андрія Іллєнка (АУДІО)

Президент пропонує виключити абзац: У разі невходження народного депутата України, обраного від політичної партії (виборчого блоку політичних партій), до складу депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку політичних партій) або виходу народного депутата України із складу такої фракції його повноваження припиняються достроково на підставі закону за рішенням вищого керівного органу відповідної політичної партії (виборчого блоку політичних партій) з дня прийняття такого рішення – ВО "Свобода" не підтримує цієї пропозиції.

Стаття 82.

Верховна Рада України працює сесійно.

Верховна Рада України є повноважною за умови обрання не менш як двох третин від її конституційного складу.

Верховна Рада України збирається на першу сесію не пізніше ніж на п'ятнадцятий день після офіційного оголошення результатів виборів.

Перше засідання новообраної Верховної Ради України відкриває найстарший за віком народний депутат України.

У статті 82 Президент пропонує змінити пункт: Верховна Рада України є повноважною за умови обрання і складення присяги не менше як двома третинами народних депутатів України від її конституційного складу – ВО "Свобода" не підтримує цієї пропозиції.

Стаття 83. Чергові сесії Верховної Ради України починаються першого вівторка лютого і першого вівторка вересня кожного року.

Президент пропонує змінити пункти: У Верховній Раді України на основі узгодження політичних позицій формується парламентська коаліція, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України;

Парламентська коаліція у Верховній Раді України відповідно до Конституції України вносить пропозиції Президенту України щодо кандидатури Прем'єр-міністра України, а також відповідно до Конституції України вносить пропозиції Прем'єр-міністру України щодо кандидатур до складу Кабінету Міністрів України.

Парламентська коаліція у Верховній Раді України формується протягом тридцяти днів з дня відкриття першого засідання Верховної Ради України, що проводиться після чергових або позачергових виборів Верховної Ради України, або протягом тридцяти днів з дня припинення діяльності парламентської коаліції у Верховній Раді України - ВО "Свобода" підтримує цей пункт лише у випадку, якщо буде вжито термін "парламентська коаліція депутатських фракцій".

Президент пропонує зазначити пункт: У Верховній Раді України гарантується діяльність парламентської опозиції – ВО "Свобода" підтримує цей пункт лише у випадку, якщо буде вжито термін "парламентська коаліція депутатських фракцій": організація і порядок діяльності парламентської коаліції та парламентської опозиції у Верховній Раді України встановлюються законом про Регламент Верховної Ради України.

Стаття 84.

Засідання Верховної Ради України проводяться відкрито. Закрите засідання проводиться за рішенням більшості від конституційного складу Верховної Ради України.

Рішення Верховної Ради України приймаються виключно на її пленарних засіданнях шляхом голосування.

Голосування на засіданнях Верховної Ради України здійснюється народним депутатом України особисто.

Порушення принципу особистого голосування тягне за собою відповідальність встановлену Законом

Стаття 85. До повноважень Верховної Ради України належить:

Президент пропонує змінити пункт: 12) призначення за поданням Президента України Прем'єр-міністра України; призначення, вирішення питання про відставку за поданням Прем'єр-міністра України членів Кабінету Міністрів України, звільнення їх з посад, вирішення питання про відставку Прем'єр-міністра України – ВО "Свобода" не підтримує цієї пропозиції.

Президент пропонує змінити пункт: 12-1) надання згоди на призначення на посаду Президентом України Голови Служби безпеки України – ВО "Свобода" не підтримує цієї пропозиції.

Президент пропонує зазначити пункт: 12-2) надання згоди на призначення на посаду Президентом України Голови Державного бюро розслідувань – ВО "Свобода" підтримує у разі якщо ВРУ буде надавати згоду і на звільнення Голови ДБР.

Президент пропонує змінити пункт: 15) прийняття закону про Регламент Верховної Ради України – підтримуємо (з редакційною правкою – "Закону України…")

Президент пропонує змінити пункт: 25) надання згоди на призначення на посаду Президентом України Генерального прокурора України; висловлення недовіри Генеральному прокуророві України, що має наслідком його відставку з посади – ВО "Свобода" не підтримує цієї пропозиції.

Президент пропонує змінити пункт: 29) утворення і ліквідація адміністративно-територіальних одиниць та населених пунктів, встановлення і зміна меж районів і міст, віднесення населених пунктів до категорії міст, найменування і перейменування населених пунктів і районів – ВО "Свобода" підтримує.

Стаття 88. Верховна Рада України обирає із свого складу Голову Верховної Ради України, Першого заступника і заступника Голови Верховної Ради України та відкликає їх з цих посад.

Президент пропонує доповнити пункт: Голова Верховної Ради України здійснює повноваження, передбачені цією Конституцією, у порядку, встановленому законом про Регламент Верховної Ради України – підтримуємо (з редакційною правкою – "Закону України…")

Стаття 90.

Повноваження Верховної Ради України припиняються а) у день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання;

б) на другий день після оприлюднення результатів всеукраїнського референдуму чи прийняття постанови про дострокове припинення її повноважень більшістю від конституційного складу народних депутатів Верховної Ради України або на підставі Указу Президента про проведення позачергових виборів.

Президент України має право достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо:

а) протягом п'ятнадцяти днів депутати не зібралися на пленарне засідання першої сесії;

б) протягом тридцяти днів чергової сесії не можуть розпочатися пленарні засідання;

в) протягом п'ятнадцяти днів після відкриття першої сесії депутати не можуть обрати Голову Верховної Ради України та двох його заступників;

г) протягом п'ятнадцяти днів у роботі чергової сесії беруть участь менше двох третин депутатів від конституційного складу Верховної Ради України ;

Підставою для дострокового припинення Президентом України повноважень Верховної Ради, України після консультацій з Головою Верховної Ради України та його заступниками, є:

а) порушення Верховною Радою України статей Конституції України;

б) ухвалення Верховною Радою України закону, що суперечить нормам Конституції та Українського права;

в) виникнення з вини Верховної Ради України ситуації, що загрожує безпеці країни, існуванню прав і свобод Української нації та громадян України.

Президент України не може достроково припинити повноваження Верховної Ради України протягом останніх трьох місяців строку її повноважень.

У статті 90 Президент пропонує змінити пункт: Президент України має право достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо:

1) протягом тридцяти днів у Верховній Раді України не сформовано парламентську коаліцію відповідно до статті 83 цієї Конституції – підтримуємо у разі, якщо буде вжито термін "парламентська коаліція депутатських фракцій".

2) протягом шістдесяти днів після складення Кабінетом Міністрів України повноважень відповідно до частини першої статті 115 Конституції України або відставки Кабінету Міністрів України не сформовано персональний склад Кабінету Міністрів України – підтримуємо.

Президент пропонує доповнити пункт: Рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України приймається Президентом України після консультацій з Головою Верховної Ради України, його заступниками та головами парламентських фракцій у Верховній Раді України – підтримуємо у разі, якщо буде вжито термін "парламентська коаліція депутатських фракцій".

Олег Тягнибок: "Ми закликаємо депутатів не голосувати за зміни до Конституції - це буде правильний проукраїнський крок" (ВІДЕО)

Розділ V

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

Стаття 102.

Президент України є главою держави, безпосередньо очолює Уряд України та виступає від її імені в межах повноважень, наданих Конституцією України.

Стаття 103.

Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на чотири роки. Президентом України може бути обраний громадянин України, який досяг тридцяти п'яти років, має право голосу, проживає в Україні протягом двадцяти останніх перед днем виборів років, володіє державною мовою. Одна й та сама особа не може бути Президентом України більше ніж два строки підряд. Президент України не може мати іншого представницького мандата, обіймати посаду в органах державної влади або в об'єднаннях громадян, а також займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю чи входити до складу керівного органу або наглядової ради підприємства, що має на меті одержання прибутку. Чергові вибори Президента України проводяться в першу неділю листопада четвертого року його повноважень .

Стаття 105. Президент України користується правом недоторканності на час виконання повноважень – Видалити.

За посягання на честь і гідність Президента України винні особи притягаються до відповідальності на підставі закону.

Звання Президента України охороняється законом і зберігається за ним довічно, якщо тільки Президент України не був усунений з поста в порядку імпічменту.

Статтю 106 Президент пропонує доповнити пунктом: 8-1) достроково припиняє повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи органу місцевого самоврядування у випадку, визначеному цією Конституцією – підтримуємо.

[b]Президент пропонує змінити пункт:[/b] 9) вносить з урахуванням пропозиції парламентської коаліції у Верховній Раді України подання про призначення Верховною Радою України Прем'єр-міністра України в строк не пізніше ніж на п'ятнадцятий день після одержання такої пропозиції – підтримуємо у разі, якщо буде вжито термін "парламентська коаліція депутатських фракцій".

Олег Осуховський: Українці не допустять внесення змін до Конституції України на догоду Кремлю (ВІДЕО)

Президент пропонує доповнити пункт: 9-1) погоджує подання Прем'єр-Міністра України про призначення Верховною Радою України Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України – підтримуємо.

9-2) призначає на посади та звільняє з посад Голову Антимонопольного комітету України, голів та членів національних комісій, що здійснюють державне регулювання – не підтримуємо.

Президент пропонує змінити пункт: 10) призначає на посади та звільняє з посад представників Президента України в регіонах та районах – підтримуємо у разі, якщо буде вжито термін "область".

Президент пропонує змінити пункт: 11) призначає на посаду за згодою Верховної Ради України та звільняє з посади Генерального прокурора України – не підтримуємо.

Президент пропонує змінити пункт: 12) вносить подання про призначення на посаду та звільнення з посади Верховною Радою України Голови Національного банку України; призначає на посади та звільняє з посад половину складу Ради Національного банку України – підтримуємо

Президент пропонує змінити пункт: 14) призначає на посаду за згодою Верховної Ради України та звільняє з посади Голову Служби безпеки України – не підтримуємо.

Президент пропонує доповнити пункт: 14-1) призначає на посаду та звільняє з посади Голову Служби зовнішньої розвідки України – підтримуємо.

14-2) призначає на посаду за згодою Верховної Ради України та звільняє з посади Голову Державного бюро розслідувань – підтримуємо, якщо ВРУ буде надавати згоду і на звільнення голови ДБР.

Президент пропонує змінити пункт: 16) скасовує акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим; за поданням представника Президента України у відповідному регіоні зупиняє дію рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи органу місцевого самоврядування з мотивів його невідповідності Конституції України з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо його конституційності – підтримуємо у разі, якщо буде вжито термін "область".

Стаття 107. Рада національної безпеки і оборони України є координаційним органом з питань національної безпеки і оборони при Президентові України.

Президент пропонує доповнити пункт: До складу Ради національної безпеки і оборони України за посадою входять Прем'єр-міністр України, Міністр оборони України, Голова Служби безпеки України, Голова Служби зовнішньої розвідки України, Міністр внутрішніх справ України, Міністр закордонних справ України – підтримуємо.

Президент пропонує доповнити: Стаття 107-1. В регіонах і районах діють представники Президента України. Представники Президента України в регіонах координують діяльність представників Президента України в районах – підтримуємо у разі, якщо буде вжито термін "область".

Президент пропонує доповнити: Представники Президента України призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України.

Представники Президента України на відповідній території:

1) здійснюють нагляд за виконанням Конституції та законів України;

2) здійснюють нагляд за законністю і правопорядком, додержанням прав і свобод людини і громадянина;

3) координують діяльність територіальних органів центральних органів виконавчої влади;

4) спрямовують та організовують діяльність усіх територіальних органів центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в умовах надзвичайного або воєнного стану.

Представники Президента України при здійсненні своїх повноважень підзвітні Президенту України, відповідальні та підконтрольні перед ним – всі ці пункти підтримуємо.

Рішення представників Президента України, що суперечать Конституції та законам України, іншим актам законодавства України, можуть бути скасовані Президентом України – не підтримуємо.

Особливості організації та діяльності представників Президента України в регіонах і районах визначаються законом – підтримуємо у разі, якщо буде вжито термін "область".

Стаття 114. До складу Кабінету Міністрів України входять Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр, віце-прем'єр-міністри, міністри.

Президент пропонує змінити пункт: Кандидатуру для призначення на посаду Прем'єр-міністра України вносить Президент України з урахуванням пропозиції парламентської коаліції у Верховній Раді України – не підтримуємо.

Члени Кабінету Міністрів України призначаються Верховною Радою України за поданням Прем'єр-міністра України – підтримуємо.

Міністр оборони України, Міністр закордонних справ України призначаються Верховною Радою України за поданням Прем'єр-міністра України, яке погоджене з Президентом України – підтримуємо.

Президент пропонує виключити:

статтю 118. Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації;

статтю 119. Місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпечують - ВО "Свобода" підтримує виключення цих статей.

Стаття 121. Прокуратура України становить єдину систему, на яку покладаються:

Президент пропонує виключити пункт 5) нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами – ВО "Свобода" підтримує виключення.

Президент пропонує змінити: статтю 122. Прокуратуру України очолює Генеральний прокурор України, який призначається на посаду за згодою Верховної Ради України та звільняється з посади Президентом України. Верховна Рада України може висловити недовіру Генеральному прокуророві України, що має наслідком його відставку з посади – не підтримуємо.

Розділ VIII

ПРАВОСУДДЯ

Стаття 124.

Правосуддя в Україні здійснюють суди, юрисдикція яких поширюється на всі правовідносини, що виникають у держав.

Судова влада в Україні надається Верховному Судові та нижчим судам, створеним відповідно до Конституції України. Привласнення судових функцій іншими органами або посадовими особами заборонено.

Стаття 125.

Найвищим судовим органом у судовій системі є Верховний Суд України. У відповідності до закону створюються і діють місцеві та апеляційні суди.

У місцевих, апеляційних судах та у Верховному Суді України створюються дві колегії суддів, які здійснюють судочинство у сфері приватноправових та публічно-правових відносин.

Суддею може бути громадянин України, який досяг тридцяти років, має вищу юридичну освіту і досвід роботи у галузі права не менш, як п'ять років, є дієздатним, не судимим, останні десять років проживає в Україні та володіє і спілкується державною мовою.

Суддів місцевих судів обирають громадяни України строком на п'ять років.

Суддів апеляційних судів обирають на з'їзді суддів місцевих судів строком на сім років.

Суддів Верховного Суду обирають на з'їзді суддів України строком на десять років.

Судді обирають на зборах голову і заступника голови відповідного суду.

Стаття 126.

Незалежність і недоторканність суддів гарантуються Конституцією і законами України – Видалити.

Вплив на суддів у будь-який спосіб забороняється.

Суддя не може бути без згоди Верховної Ради України затриманий чи заарештований до винесення обвинувального вироку судом – Видалити.

Судді обіймають посади безстроково, крім суддів Конституційного Суду України та суддів, які призначаються на посаду судді вперше.

Повноваження судді припиняються у разі:

1) закінчення терміну, на який його обрано;

2) за його особистою заявою про складання повноважень;

3) відкликання його громадою в результаті проведеного плебісциту;

4) досягнення ним сімдесятирічного віку;

5) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я або визнання його судом недієздатним чи обмежено дієздатним;

6) порушення проти нього кримінальної справи;

7) у разі набуття ним громадянства іншої держави або виїзду на постійне проживання за межі України;

8) допущення ним двох судових помилок або неправомірно ухваленого ним рішення;

9) його неспроможності відшкодувати матеріальні або моральні збитки, завдані особі його рішенням;

10) у випадках, незнання або небажання спілкування державною мовою

11) усунення в порядку імпічменту

Повноваження судді припиняються у разі його смерті.

Держава забезпечує особисту безпеку суддів та їхніх сімей .

Розділ IX

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ

Президент пропонує змінити: статтю 132. Адміністративно-територіальний устрій України ґрунтується на засадах єдності та цілісності державної території, децентралізації у здійсненні державної влади, повсюдності та спроможності місцевого самоврядування, сталого розвитку адміністративно-територіальних одиниць, з урахуванням їх історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій – підтримуємо.

Стаття 133.

Систему адміністративно-територіального устрою України складають: області, райони, міста, райони в містах, селища і села.

До складу України входять: Таврійська, Вінницька, Волинська, Січеславська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Українопільська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області та місто Київ.

Місто Київ має спеціальний статус, який визначається законами України.

Президент пропонує змінити: статтю 133. Систему адміністративно-територіального устрою складають адміністративно-територіальні одиниці: регіони, райони, громади – підтримуємо у разі, якщо буде вжито термін "область".

Умови та порядок утворення, ліквідації, зміни меж, найменування та перейменування адміністративно-територіальних одиниць та населених пунктів визначаються законом – підтримуємо.

Регіонами України є: Автономна Республіка Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області, міста Київ та Севастополь – не підтримуємо (стара редакція).

Статус та адміністративно-територіальний устрій міста Києва як столиці України та міста Севастополя визначаються окремими законами України – підтримуємо.

Громадою є утворена в порядку, визначеному законом, адміністративно-територіальна одиниця, яка включає один або декілька населених пунктів (село, селище, місто), а також прилеглі до них території – підтримуємо.

Президент пропонує виключити статтю 139. В Автономній Республіці Крим діє Представництво Президента України, статус якого визначається законом України – ВО "Свобода " підтримує.

Президент пропонує змінити статтю 140. Місцеве самоврядування є правом і спроможністю жителів громад в межах Конституції і законів України самостійно вирішувати питання місцевого значення в інтересах місцевого населення як безпосередньо так і через органи місцевого самоврядування – підтримуємо.

Органами місцевого самоврядування громади є відповідно голова громади - сільський, селищний, міський голова; рада громади – сільська, селищна, міська рада; виконавчий орган ради – підтримуємо.

Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси громад району є районна рада та її виконавчий орган – підтримуємо.

Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси громад області є обласна рада та її виконавчий орган – підтримуємо.

Питання організації управління районами в містах, а також утворення, реорганізації та ліквідації районів у містах належить до компетенції відповідних міських рад – підтримуємо.

Розмежування повноважень у системі органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів різних рівнів здійснюється за принципом субсидіарності – підтримуємо.

Органи місцевого самоврядування, що діють на рівні областей здійснюють визначені законом повноваження, які виходячи з обсягу і характеру завдань, вимог досягнення ефективності та економії найкращим чином можуть бути здійснені на цьому рівні – підтримуємо.

Особливості організації місцевого самоврядування в містах Києві та Севастополі визначаються окремими законами України – підтримуємо.

Сільські, селищні, міські ради можуть наділяти органи самоорганізації населення частиною компетенції своїх виконавчих органів – підтримуємо.

Президент пропонує змінити статтю 141. Сільські, селищні, міські, районні, обласні ради складаються із депутатів, які обираються жителями громад на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування – підтримуємо.

Строк повноважень сільської, селищної, міської, районної, обласної ради, депутати якої обрані на чергових виборах, становить п'ять років. Припинення повноважень сільської, селищної, міської, районної, обласної ради, має наслідком припинення повноважень депутатів відповідної ради – підтримуємо.

Порядок формування районних та обласних рад повинен забезпечувати представництво громад – підтримуємо.

Жителі громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права обирають шляхом таємного голосування відповідно сільського, селищного, міського голову, який очолює виконавчий орган ради та головує на її засіданнях. Строк повноважень сільського, селищного, міського голови, обраного на чергових виборах, становить п'ять років – підтримуємо.

Сільська, селищна, міська, районна, обласна рада, сільський, селищний, міський голова, обрані на позачергових виборах, здійснюють свої повноваження до обрання нового складу ради, сільського, селищного, міського голови на наступних чергових виборах – підтримуємо.

Статус сільських, селищних, міських голів, депутатів місцевих рад та їхні повноваження, порядок утворення, реорганізації та ліквідації виконавчих органів місцевих рад, їхні повноваження визначаються законом – підтримуємо.

Голова районної ради обирається зі складу депутатів ради та очолює її виконавчий орган. Районна рада за поданням обраного голови формує склад виконавчого органу ради – підтримуємо.

Голова обласної ради обирається зі складу депутатів ради і очолює її виконавчий орган. Обласна рада за поданням обраного голови формує склад виконавчого органу ради – підтримуємо.

Президент пропонує змінити статтю 142. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, надходження місцевих бюджетів, в тому числі місцеві податки і збори, частина загальнодержавних податків, земля, природні ресурси, що є у власності сільських, селищних, міських громад, а також об'єкти, що є у власності районних і обласних рад – підтримуємо.

Обсяг фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування відповідає повноваженням, передбаченим Конституцією та законами України – підтримуємо.

Витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади, компенсуються державою – підтримуємо.

Президент пропонує змінити статтю 143. Органи місцевого самоврядування та їх посадові особи вирішують питання місцевого самоврядування віднесені законом до їх компетенції – не підтримуємо.

Сільські, селищні, міські, районні, обласні ради можуть у порядку, визначеному законом, надавати в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці статус спеціальної російській мові, іншим мовам національних меншин України – не підтримуємо.

Органам місцевого самоврядування можуть надаватися законом окремі повноваження органів виконавчої влади. Держава фінансує здійснення цих повноважень у повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України або шляхом віднесення до місцевого бюджету у встановленому законом порядку окремих загальнодержавних податків, передає органам місцевого самоврядування відповідні об'єкти державної власності – підтримуємо.

Виключити пункт: Органи місцевого самоврядування з питань здійснення ними повноважень органів виконавчої влади підконтрольні відповідним органам виконавчої влади – підтримуємо.

Стаття 144. Органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, приймають рішення, які є обов'язковими до виконання на відповідній території.

Президент пропонує змінити: Дія рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи органу місцевого самоврядування з мотивів його невідповідності Конституції України за поданням представника Президента України у відповідному регіоні зупиняється Президентом України з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо його конституційності – підтримуємо у разі, якщо слова "відповідному регіоні", замінити словами "у відповідній області, Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі".

Президент пропонує доповнити пунктом: Встановлене висновком Конституційного Суду України порушення рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи органу місцевого самоврядування Конституції України є підставою для дострокового припинення Президентом України повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування – підтримуємо.

Розділ X

АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ – Видалити (бо АРК Крим має стати Таврійською областю)

twitter.com facebook.com